Teachers

Venerable Geshe Lodun Nima

May 2022 – Present

Past Teachers

Venerable Gungbar Chungtsang Rinpoche

Chungtsang Rinpoche
Chungtsang Rinpoche

March 2016 – April 2017

Venerable Geshe Ajan

Geshe Ajan
Geshe Ajan

June 2013 – January 2016

Venerable Abong Rinpoche Lobsang Tenzin

Abong Rinpoche
Abong Rinpoche

 January 2007, May 2008 – 2013

Venerable Lha Rinpoche

Lha Rinpoche
Lha Rinpoche

February 2007 – February 2008

Venerable Gankar Tulku Rinpoche

1999 – 2001